Legat stiftelse

Til styrkelse af legatformuen modtager selskabet gerne nye legatstiftere, således at legatkapitalen kan udvides og dermed give mulighed for øgede legatuddelingerne. En legatstifter kan inden for rammerne af selskabets vedtægter selv bestemme, til hvilken gruppe af Slagelseborgere legatet skal uddeles.