Slagelse Velgørenhedsselskab

Slagelse Velgørenhedsselskab støtter borgere i Slagelse som af den ene eller anden grund er kommet i nød. Støtten gives i form af kontante legater.

Selskabets fundats giver mulighed for uddeling til såvel kvinder som mænd. En væsentlig del af legatuddelingen skal ske til 1) enligt stillede kvinder, 2) et uddannelseslegat til yngre enlige kvinder med børn.